سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

 

پر پروازم را که شکست؟

این را پرسیدمو سکوت کردم...

عشق گریه کنان معذرت خواست

ثروت مغرورانه عذرتقصیرخواست

دوستی صمیمانه دل برایم سوزاند

دورهم جمع شدند و دلداریم دادند

ناگهان سرنوشت با گام های سنگینش امد

عشق و ثروت و دوستی را ازمن گرفت و رفت...

رفت و پوزخندی ظالمانه به من زد

آری اکنون میفهمم....چه بی تقصیر بودند انها

هنگامی که خود  بازیچه ای برای خودنمایی سرنوشت بودند:(
تاریخ : سه شنبه 92/2/31 | 12:26 عصر | نویسنده : fateme | نظر

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی
  • کد حباب و قلب