سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پر پروازم را که شکست؟

این را پرسیدمو سکوت کردم...

عشق گریه کنان معذرت خواست

ثروت مغرورانه عذرتقصیرخواست

دوستی صمیمانه دل برایم سوزاند

دورهم جمع شدند و دلداریم دادند

ناگهان سرنوشت با گام های سنگینش امد

عشق و ثروت و دوستی را ازمن گرفت و رفت...

رفت و پوزخندی ظالمانه به من زد

آری اکنون میفهمم....چه بی تقصیر بودند انها

هنگامی که خود  بازیچه ای برای خودنمایی سرنوشت بودند:(
تاریخ : سه شنبه 92/2/31 | 12:26 عصر | نویسنده : fateme | نظر

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی
  • کد حباب و قلب