سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق در وجود پدری است که با علاقه به دختربچه ای نگاه میکند که با حسرت به ابنات چوبی دخترش خیره

شده...


عشق در وجود فرزندی است که با شادی به آغوش مادرش میرود و از بوسه های محبت آمیزش بهره مند

میگردد..


عشق دروجود کبوتری است که عاشقانه خود را به خاطر جفتش در چنگال باز میاندازد...

 

وشاید عشق در وجود انسانی است که با دیدن یارش بنددل را بریده و عاشقانه به او خیره میشود

 


ومهمتر از همه...عشق در وجود بنده ای است که حتی زخم شمشیر هم اورا از عبادت بازنمیدارد --


تاریخ : دوشنبه 92/11/14 | 7:42 عصر | نویسنده : fateme | نظر

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی
  • کد حباب و قلب